Boekhandel.org

Zoeken in

Synopsis van de vier Evangelien

Chr. Fahner

Prijs € 37,50

in winkelwagen
Boek Boek | hardbound | 314 pagina's | ISBN: 9789033603020 | Uitgeverij De Banier

Beschrijving

Een synopsis is een hulpmiddel bij de bestudering van de evangelien. De vergelijkbare plaatsten in de evangelien worden naast elkaar gezet, soms van de eerste drie alleen, soms van alle vier, zoals ook in deze synopsis gebeurt. Dat bespaart veel tijd bij het opzoeken van parallelle teksten in de evangelien. Dat geldt vooral voor de eerste drie, omdat die op veel plaatsen grote onderlinge overeenkomst vertonen. Daarom heten deze drie ook wel: de synoptische evangelien.
Het is vaak zo, dat de parallelle teksten belangrijke extra gegevens bevatten met betrekking tot een bepaalde pericoop. In een synopsis kunnen de vergelijkbare teksten in een oogopslag worden nagegaan.

Anders dan in de eerste uitgave van deze Nederlands-talige synopsis is de nadruk in deze editie binnen de vergelijkbare passages of verzen meer verlegd naar het niveau van de vergelijkbare woorden. Dat betekende tevens, dat de te vergelijken teksten nu telkens op een in plaats van op twee pagina's zijn weergegeven, een belangrijke besparing op de totale omvang.

Deze derde editie bevat eveneens een, enigszins gewijzigde, Inleiding tot het Synoptisch Probleem. Hoewel voorheen wel de verschillen tussen de evangelien werden opgemerkt, begon men tegen het eind van de 18e eeuw het vraagstuk van verschillen en overeenkomsten als een wetenschappelijk probleem te behandelen. Dat heeft tot allerlei theorievorming geleid, zonder dat tot op heden een algemeen aanvaarde verklaring werd gevonden.

Drie registers completeren deze uitgave. In de eerste plaats het Overzicht van synopsis-paragrafen. Het Tekstenregister, in de tweede plaats, maakt het niet alleen mogelijk om snel op te zoeken, waar een tekst zich in de synopsis bevindt, maar ook om direct te zien in welke context een bepaald vers of gedeelte binnen het oorspronkelijk evangelie staat. Wij hopen, dat ook deze uitgave zal bijdragen tot verdieping van Bijbelstudie en -onderzoek.

Dr. Chr. Fahner doceerde binnen de theologisch en antropologische vakgebieden. Hij verzorgde vele publicaties, w.o. de eerste druk van de Synopsis van de vier evangelien. In 1992 redigeerde hij, i.s.m. Ir. A. van Gent, bij dezelfde uitgeverij: De Grondtekst van het Nieuwe Testament. Als medewerker aan het Dialektos Instituut richtte hij zich in het bijzonder op de toepassing van automatisering binnen de gebieden Nieuwe Testament en bijbels Grieks.
Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden