Boekhandel.org

Zoeken in

Bloeien in de woestijn
Over het leven met God in deze tijd

W.H. Velema

Prijs € 15,99

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 152 pagina's | ISBN: 9789050304290 | Groen

Beschrijving

In deze tijd wordt veel aandacht besteed aan de gevaren die de christenheid bedreigen. In de media en op andere wijze wordt uitvoerig gesproken over secularisatie, veranderend overheidsbeleid en uitholling van de kerken van binnenuit. Als reactie daarop worden binnen de orthodox-christelijke wereld nieuwe organisaties opgericht, die proberen hiertegen een dam op te werpen en de christelijke waarden en normen te verdedigen. Door al deze activiteiten kan gemakkelijk vergeten worden dat het geloof een kracht is tot zaligheid, die een vruchtbaar leven mogelijk maakt onder alle omstandigheden. In het boek 'Bloeien in de woestijn' wil de auteur juist deze positieve kant van het geloof laten zien. Aan de hand van bijbelse voorbeelden laat hij de kracht van het geloof en de macht van God zien. Ook gaat hij pastoraal en praktisch in op wat gelovigen kan verhinderen om tot geloofsbloei te komen. Een bemoedigend en ontdekkend boek dat ook zeer geschikt is voor gebruik op kringen en verenigingen. Elk hoofdstuk wordt met het oog hierop afgesloten met enkele vragen.

Dr. W.H. Velema (1929) is van 1966 tot 1996 hoogleraar Ethiek en ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn geweest. Voordien was hij predikant van de Christelijke Gereformeerde kerken te Eindhoven en Leiden. Hij publiceerde tal van boeken op zijn vakgebied en over de plaats van kerk en de christen in de samenleving. Van hem verschenen bij onze uitgeverij 'Een lied in de levensavond', 'Geloof en gevoel', 'Lichtende woorden' en 'Wie is god?'.Boek Boeken van W.H. Velema:

Samen in liefde
Over gezinsvorming en seksualiteit
W.H. Velema
paperback
€ 13,99 | in winkelwagen
Verricht uw dienst ten volle
de ouderling in de praktijk
W.H. Velema & D Koole
paperback
€ 21,70 | in winkelwagen
Verdiept pastoraat
het voeren van een pastoraal gesprek
W.H. Velema
paperback
€ 14,99 | in winkelwagen
Terwijl mijn kracht vergaat
spreken met God over het levenseinde
W.H. Velema
paperback
€ 12,50 | in winkelwagen
>> Meer Boeken van W.H. Velema


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden