Boekhandel.org

Zoeken in

Verzoend door Christus!

R. van Kooten

Prijs € 12,85

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 152 pagina's | ISBN: 9789050307437 | Groen

Beschrijving

Hoe krijg ik vergeving van mijn zonden? Wanneer weet ik dat mijn zonden vergeven zijn? Bestudering van de Grote Verzoendag - vanuit het geheim van Christus' volbrachte werk - kan in deze worsteling veel licht en leiding geven. De andere offers die in dit boek behandeld worden, geven Gods kinderen praktisch geestelijk onderwijs over hoe zij ook in hun verdere leven met hun zondigheid om moeten gaan.

Het zondoffer raakt de zonde die tegenover de Heere Zelf bedreven wordt. Het schuldoffer ziet vooral op de zonde tegen de naaste. Deze zonden bewerken in het leven van Gods kinderen altijd een blokkade. Hoe krijgen de gelovigen weer een vrij geweten? De offers wijzen hierin een duidelijke weg.

Het offer van de rode koe leert ons hoe wij om moeten gaan met de verontreiniging die wij in dit leven niet kunnen ontlopen. Zo mag Gods kind door Christus' bloed met een gereinigd en vrij geweten over deze wereld gaan. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd.Boek Boeken van R. van Kooten:

De kortste brief
De brief aan Filémon
R. van Kooten
paperback
€ 9,95 | in winkelwagen
Welkom in de strijd!
Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen
R. van Kooten
paperback
€ 12,50 | in winkelwagen
Aan Zijn voeten
onderwijs en verdieping in de geloofsleer
R. van Kooten
hardbound
€ 24,50 | in winkelwagen
>> Meer Boeken van R. van Kooten


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden