Boekhandel.org

Zoeken in

Het Nieuwe Testament met aantekeningen nieuwe bijbelvertaling 1866Prijs € 24,95

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 586 pagina's | ISBN: 9789057191121 | Importantia Publishing

Beschrijving

Dit nieuwe testament uit 1866 is een van de eerste offi ciële pogingen om tot een nieuwe bijbelvertaling te komen. Op de band waarin deze vertaling in 1881 gepubliceerd werd, prijkt de voor ons verwarrende titel “Nieuwe Bijbelvertaling”.
Deze vertaling is ontstaan naar aanleiding van een besluit van de algemene synode van de Nederlandse Hervormde kerk halverwege de negentiende eeuw om tot een nieuwe bijbelvertaling te komen. Een commissie van vertalers werd samengesteld. Zij behoorden tot de theologische faculteiten van Groningen en Leiden. Het werk vorderde traag en moeizaam. Door onenigheid over de vertaalmethode voor het oude testament staakte men in 1864 het vertaalwerk. Het nieuwe testament was inmiddels gereed en werd in 1866 aan de synode aangeboden en gepubliceerd. Ondanks de kwaliteit van de vertaling wist deze “synodale vertaling” zich geen plaats te verwerven als een geaccepteerde nieuwe bijbelvertaling. Daarvoor was de tijd nog niet aangebroken.
Na het verschijnen van deze nieuwe bijbelvertaling in 1866 zijn verschillende volgende pogingen ondernomen om te komen tot een nieuwe bijbelvertaling. Uiteindelijk werd in 1951 de “Nieuwe Vertaling” gepubliceerd en in 2004 de huidige ”Nieuwe Bijbelvertaling”.
Deze heruitgave is tot stand gekomen om een breed publiek kennis te laten maken met een van de eerste offi ciële pogingen om te komen tot een nieuwe bijbelvertaling.
Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden