Boekhandel.org

Zoeken in

Bidden in de Geest

Peter F. van der Schelde

Prijs € 10,25

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 90 pagina's | ISBN: 9789057191589 | Importantia Publishing
Deze titel is ook leverbaar als mijnEPUB ebook voor € 4,99

Beschrijving

Paulus en Judas schrijven dat we moeten bidden in de Geest. Maar wat is dat eigenlijk?

Naar aanleiding van vragen die ter sprake kwamen tijdens alpha cursussen werd een uitgebreide studie gedaan naar het begrip "bidden in de Geest" in de bijbel. Het blijkt dat de bijbel er veel meer over te zeggen heeft. Dit boekje behandelt uitgebreid alle bijbelgedeelten die betrekking hebben op bidden in de Geest om vervolgens allerlei praktische aspecten te behandelen. Zo wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe bidt de Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen? (Romeinen 8:26)
  • Hoe kunnen we voor andere gelovigen bidden in de Geest? (Efeze 6:18)
  • Waarom helpt het bij de opbouw van ons geloof? (Judas 20) Waarom helpt het bij het bewaren van ons geloof tegen het verderf dat mensen met verkeerde bedoelingen brengen? (Judas 3-21)
  • Op welke wijze is het spreken in tongen een vorm van bidden in de Geest?
  • Wat is de bedoeling van het spreken in tongen?
  • Kan je bidden in de Geest als je niet in tongen spreekt?

Peter F van der Schelde (geb. 1961) helpt sinds 2000 bij het leiden van o.a. Alpha-cursussen. Aanvankelijk vanuit de PKN-thuisgemeente, later meer vanuit een interkerkelijke situatie. Tijdens de cursussen kwamen vragen naar voren over het spreken in tongen. Zowel traditioneel kerkelijk als ook evangelisch gerichte mensen bleken tal van vragen te hebben. De auteur wilde graag zijn eigen ervaringen en die van anderen vergelijken met de boodschap in de bijbel. Het bleek dat de bijbel er meer en ook anders over sprak dan hij aanvankelijk vermoedde.

Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden