Boekhandel.org

Zoeken in

Commentaar op de Brieven van Paulus
Fillipiers, Thessalonikers, Efeziers, Kolossers en Filemon

J.M.S. Baljon

Prijs € 29,95

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 446 pagina's | ISBN: 9789057195266 | Importantia Publishing

Beschrijving

Commentaar op de Brieven van Paulus bevat de twee boeken die Johannes Baljon schreef over een aantal brieven van Paulus. Alleerst publiceerde hij een boek over de Brief aan de Filippiers. Later publiceerde hij een boek met zijn commentaar op de brieven aan de Thessalonikers, Efeziers, Kolossers en Filemon.

Johannes M.S. Baljon (1861-1908) was hoogleraar in o.a. de oud-christelijke letterkunde en de uitleg van het Nieuwe Testament. Ter ondersteuning van zijn studenten publiceerde hij o.a. tweede edities van een Grieks-Nederlands Woordenboek, een Grieks Nieuw Testament en exegetische commentaren op de meeste boeken van het Nieuwe Testament.


Boek Boeken van J.M.S. Baljon:

>> Meer Boeken van J.M.S. Baljon


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden