Boekhandel.org

Zoeken in

Handboek voor pastoraat
(deel 1 Les 1 T/m 10)

Aad van de Sande

Prijs € 19,95

Momenteel NIET leverbaar
Boek Boek | paperback | pagina's | ISBN: 9789057982125 | Johannes Multimedia

Beschrijving

Het handboek wat u nu in handen heeft, zijn lessen van de Pastorale Cursus die Aad jarenlang heeft gedoceerd in binnen– en buitenland. Zijn praktijkervaring mocht hij opdoen, als voorganger in de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum en ook in de vele jaren waarin hij meewerkt in het pastorale radio programma: ‘Ik zou wel eens willen weten’ van de Evangelische Omroep.


Theoretisch gezien is dit handboek een simpele handleiding, dat door veel leden van de Gemeente van Jezus Christus gebruikt wordt als een handvat voor het werk in hun eigen kerk of gemeente. Aad van de Sande, geboren in 1938 in een fijn christelijk gezin, koos na zijn militaire dienst radicaal voor de Here Jezus, Die, niet alleen zijn Redder, maar ook de Leidsman en Here van zijn leven werd.

Vele jaren reisden Aad, samen met zijn eerste vrouw Coby door heel Nederland om overal in kerken en kringen het Woord van God te verkondigen. In 1989 kwam er plotseling een eind aan het samen optrekken, omdat Coby haar eerste hersenbloeding kreeg, waardoor er voor hen beiden een lange lijdensweg begon. Na vele jaren te zijn verzorgd in een verpleeghuis en na 12 hersenbloedingen, werd zij op 1 maart 2002 door haar Here en Heiland Thuisgehaald. Toch is het werk voor de Here in al die jaren - en dat was de grote wens van Coby - nooit gestopt, maar integendeel, zelfs uitgegroeid tot ver over de grenzen.

Door Zijn grote genade plaatste de Here God een nieuwe vrouw, Lidy van de Sande - de Jager, aan de zijde van Aad en nu mogen zij samen het wereldwijde werk voortzetten.

Geestelijk gezien heeft dit handboek vooral diepte gekregen door het lange lijdensproces van Aad’s eerste vrouw. Aad heeft eens gezegd: Vaak heb ik het gevoel gehad dat ik eerst zelf door bijna alle lessen heen moest gaan, om anderen te kunnen onderwijzen.

Bij de duizenden die deze cursus hebben gevolgd en nog volgen via dvd’s en videobanden, zijn ook heel veel predikanten en ouderlingen, die hier dankbaar gebruik van maken voor hun werk in de dienst van de Heer.

De Pastorale Cursus is vertaald in 16 talen en wordt gebruikt in ongeveer 20 verschillende landen van de wereld.

Sinds 1 april 2006 is het werk van de Pastorale Cursus ondergebracht bij Johannes Multimedia in Amerongen

Alle informatie vindt u op www.zielzorg.nl


Boek Boeken van Aad van de Sande:Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden