Boekhandel.org

Zoeken in

De gaven van de Heilige Geest
in bijbels-theologisch perspectief

L. Floor

Prijs € 12,85

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 120 pagina's | ISBN: 9789058290816 | Groen

Beschrijving

Sinds de jaren zestig staan de gaven van de Heilige Geest in voortdurende belangstelling binnen de kerken. Vooral de charismatische beweging heeft een hernieuwde bezinning op de persoon en het werk van de Heilige Geest opgeroepen. Bij deze beweging vinden wij vaak een enthousiasme, een blijdschap en een vrijmoedigheid waar de traditionele kerken iets van kunnen leren. Velen in de reformatorische kerken, vooral onder de jongeren, zijn daar ook niet ongevoelig voor. Doctor Floor gaat in zijn boek onder meer in op wat de Bijbel zegt over de gaven van de Heilige Geest, wat het verschil is tussen gaven en ambten, en hoe gaven in de gemeente herkenbaar zijn. Bijzondere aandacht in dit boek krijgen drie speciale gaven: glossolalie (spreken in tongen), profetie en gaven van genezing. Over gaven in de gemeente en de waardering van de charismatische beweging kan men van mening verschillen. Maar de uiteindelijke maatstaf is wat de Bijbel ons hierover leert. De gaven van de Heilige Geest geeft een nuttige en waardevolle bijdrage tot deze bijbelse bezinning. Dr. L. Floor is docent aan de Theologische Universiteit van Potchefstroom (Zuid-Afrika).


Boek Boeken van L. Floor:

Jakobus
brief van een broeder
L. Floor
hardbound
€ 29,90 | in winkelwagen
Filippenzen
een gevangene over het navolgen van Christus
L. Floor
hardbound
€ 29,90 | in winkelwagen
Efeziers
één in Christus - CNT-reeks
L. Floor
hardbound
€ 29,90 | in winkelwagen
>> Meer Boeken van L. Floor


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden