Boekhandel.org

Zoeken in

Samen in liefde
Over gezinsvorming en seksualiteit

W.H. Velema

Prijs € 13,99

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 132 pagina's | ISBN: 9789058290953 | Groen

Beschrijving

Rond liefde, seksualiteit en gezinsvorming leven tal van vragen. Op zorgvuldige en gedegen wijze hebben de auteurs dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Daarbij zijn alle vragen en antwoorden getoetst aan Gods Woord. Er is geprobeerd om praktische en principiële antwoorden te geven op eigentijdse vragen. De titel Samen in liefde is heel bewust gekozen. Zijn gezinsvorming en seksualiteit niet bij uitstek onderwerpen waarin ‘samen’ en ‘in liefde’ tot uiting komen? Deze twee aspecten lopen dan ook als een rode draad door dit boek heen. Deel 2 in de serie Huwelijksleven wil een handreiking zijn aan echtparen die met vragen rond seksualiteit en gezinsvorming op een bijbels-verantwoorde manier willen omgaan. De volgende auteurs werkten mee: drs. A.J. Boender, echtpaar H. en A. Hendriksen, mevr. N. Oevermans, drs. G.J. Pruim, dr. W.H. Velema, drs. P.M. Wagenaar.


Boek Boeken van W.H. Velema:

Bloeien in de woestijn
Over het leven met God in deze tijd
W.H. Velema
paperback
€ 15,99 | in winkelwagen
Verricht uw dienst ten volle
de ouderling in de praktijk
W.H. Velema & D Koole
paperback
€ 21,70 | in winkelwagen
Verdiept pastoraat
het voeren van een pastoraal gesprek
W.H. Velema
paperback
€ 14,99 | in winkelwagen
Terwijl mijn kracht vergaat
spreken met God over het levenseinde
W.H. Velema
paperback
€ 12,50 | in winkelwagen
>> Meer Boeken van W.H. Velema


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden