Boekhandel.org

Zoeken in

De Bijbel die Jezus heeft gelezen
het Oude Testament voor christenen van nu

Philip Yancey

Prijs € 9,95

Momenteel NIET leverbaar
Boek Boek | paperback | pagina's | ISBN: 9789058291165 | Barnabas

Beschrijving

Veel christenen lopen met een boog om het Oude Testament heen. Waarom zou je je verdiepen in teksten die zo gedateerd op ons kunnen overkomen? Philip Yancey deed echter een verrassende ontdekking, toen hij op zoek ging naar het verband tussen het Oude Testament en zijn eigen leven. Die schijnbaar onbelangrijke Hebreeuwse geschriften bleken verrassend actueel te zijn. Het Oude Testament is Gods biografie. Het tekent de hartstochtelijke relatie tussen God en mensen, tegen de achtergrond van een breed scala aan menselijke ervaringen. Op onvergelijkbare wijze beschrijft het Oude Testament de smeekbeden, de klachten en de fundamentele, indringende vragen waarmee ook de moderne mens te kampen heeft. In zijn openhartige, karakteristieke stijl doet Yancey verslag van zijn zeer persoonlijke ontdekkingsreis in het Oude Testament. Door analyses - van het leven van Mozes, van de heftige emoties van de psalmdichters en van de onbegrijpelijke scheldpartijen van de profeten - geeft Yancey een verrassend nieuw inzicht in het wezen van Israels God, die ook onze God is. Dat beeld vult de leemten op in een exclusief nieuwtestamentische visie op de Almachtige. Bovendien gaan we Christus in een nieuw licht zien, als we vanuit een ander perspectief de gebeden, gedichten, liederen en verhalen lezen, waarvoor Jezus zoveel respect heeft getoond. Het Oude Testament is ook een voorbereiding op het leven van Jezus, die is gekomen om de vragen te beantwoorden waarmee de schrijvers uit de oudheid hebben geworsteld en die ook onze vragen zijn. 'De Bijbel die Jezus heeft gelezen' is weer een verrassend boek van bestsellerauteur Philip Yancey die erom bekend staat dat hij onze dierbare maar vaak ondoordachte opvattingen over geloven ter discussie stelt.


Boek Boeken van Philip Yancey:

>> Meer Boeken van Philip Yancey


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden