Boekhandel.org

Zoeken in

Ontmoetingen met de Bijbel
een panorama van Gods woord in 366 dagelijkse lezingen en overdenkingen

Philip Yancey & Brenda Quinn

Prijs € 18,50

Momenteel NIET leverbaar
Boek Boek | paperback | pagina's | ISBN: 9789058291653 | Barnabas

Beschrijving

De Bijbel ontvouwt de geschiedenis van Gods omgang met mensen, van Zijn verlossingsplan voor de wereld. Ontmoetingen met de Bijbel leidt de lezer binnen in het grootse, alles omvattende verhaal van de Bijbel. Het programma van elke dag omvat een schriftlezing, hedendaags commentaar en suggesties voor meditatie. Het is de bedoeling zo te laten zien hoe de betreffende passage past in het geheel van de Bijbel, en welke betekenis die passage voor de lezer kan hebben. Die commentaren en overdenkingen helpen inzicht te krijgen in het 'wie, wat, wanneer, waar, hoe en waarom' van de gebeurtenissen en verhalen in het Oude en Nieuwe Testament. De context en de cultuur van de bijbelverhalen zijn daarvoor vertaald naar onze tijd en onze persoonlijke omstandigheden. Zowel voor mensen die de Bijbel nog nooit hebben gelezen of maar weinig van de Bijbel afweten als voor degenen die de Bijbel weer eens op een frisse, originele manier willen lezen, is Ontmoetingen met de Bijbel een inspirerende mengeling van tijdloze wijsheid en modern inzicht, waardoor het vuur van het geloof kan worden ontstoken. 'Dit boek is een unieke en kleurrijke reis door de Bijbel waardoor je groeit in liefde tot God en je naasten. Zijn taal is inspirerend, zijn inzichten zijn zowel verfrissend als bemoedigend en de aanvullende vragen stimuleren geestelijke groei op een liefdevolle manier. Ik feliciteer u, lezer, met dit krachtige hulpmiddel dat u helpt de Bijbel te ontmoeten; een ontmoeting die je leven blijvend verandert.' (Lee Strobel)


Boek Boeken van Philip Yancey:

>> Meer Boeken van Philip Yancey


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden