Boekhandel.org

Zoeken in

Jesaja
Belichting van het bijbelboek

Archibald van Wieringen

Prijs € 25,71

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 207 pagina's | ISBN: 9789061731399 | KBS Uitgeverij

Beschrijving

Het boek Jesaja behoort tot de profetische literatuur van het Oude Testament. Alleen al door zijn omvang is het boek Jesaja een moeilijk toegankelijk geschrift. Bovendien wisselen decors en verhaaltijden elkaar op onverwachte wijzen af, worden verschillende rollen in almaar nieuwe vormgevingen neergezet, en duikt de profetenfiguur in diverse gedaanten op in het boek. Het boek Jesaja is in een lange tijdspanne ontstaan. Terwijl de oudste lagen ervan teruggaan op een historische profeet uit de achtste eeuw vóór Christus, moet de (voorlopige) eindredactie tegen 500 vóór Christus gedateerd worden.
De auteur benadert al deze aspecten via de communicatie die in de tekst van het boek Jesaja besloten ligt. Hoe gevarieerd het boek Jesaja ook is, steeds opnieuw is het gericht op zijn lezers. Hiermee is het bijzondere karakter van dit commentaardeel in de serie ‘Belichting van het bijbelboek’ gegeven. De auteur laat zien dat wie zicht heeft op de lezer in het boek Jesaja, zicht heeft op dit bijbelboek zelf.


In de reeks ‘Belichting van het bijbelboek’ laten vakexegeten hun licht schijnen over telkens een compleet bijbelboek. In de reeks verschenen reeds achtentwintig delen.

Dr. Archibald L.H.M. van Wieringen, priester van het bisdom Haarlem, is universitair hoofddocent voor het Oude Testament aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde onder meer de boeken Instrumentarium Oude Testament (VU University Press, 1995) , The Implied Reader in Isaiah 1-12 (Brill, Leiden 1998) en The Reader-Oriented Unity of the Book Isaiah (Skandalon, Vught 2006).
Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden