Boekhandel.org

Zoeken in

Op weg naar heelheid
Herstel na misbruik

Peter Verburgh

Prijs € 25,60

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 280 pagina's | ISBN: 9789063186265 | Novapres

Beschrijving

In dit boek behandelt Peter Verburgh op inspirerende en opbouwende wijze vier thema's die belangrijk zijn bij het verwerken van seksueel misbruik. Met zijn toegankelijke schrijfstijl richt hij zich op een betrokken manier direct tot de overlevende zelf.

Hoewel hij alles op een integere en gevoelige manier beschrijft, wordt hierbij toch niets onbenoemd gelaten. Zo houdt hij in het eerste deel veel voorkomende overtuigingen tegen het licht, die door een slachtoffer van misbruik vaak voor waarheid worden aangenomen. Het gaat dan vooral om leugens die betrekking hebben op haar (of zijn!) zelfbeeld. Schuld, schaamte en zelfveroordeling worden hierbij uitgebreid besproken.

In het tweede deel wordt op een eenvoudige manier inzichtelijk gemaakt hoe een verwerkings-proces kan verlopen. Er wordt echter ook eerlijk maar bemoedigend gesproken over de methodes en maniertjes die overlevenden vaak gebruiken, om juist maar niet aan dat (zware) proces te hoeven beginnen.

In het derde deel komen vooral overtuigingen aan bod die betrekking hebben op God. Persoonlijke worstelingen en ellende worden in een groter verband geplaatst, en er is veel aandacht voor geestelijke strijd. Fundamentele vragen worden hierbij niet uit de weg gegaan maar openhartig besproken.

Tenslotte worden in het vierde deel op een fijngevoelige manier de diverse aspecten van vergeving belicht. Met diep respect voor de vaak schrijnende ervaringen van overlevenden, wordt er op een verrassende manier aandacht besteed aan Bijbelse uitgangspunten.

Zo biedt deze bundel met haar toepasbare inzichten, praktische handvatten en ondersteunende casussen een stevig houvast in de strijd naar herstel. Niet alleen waardevol voor overlevenden zelf, maar ook voor hun naaste omgeving. Denk hierbij aan de familie- of vriendenkring, of mensen die beroepsmatig te maken hebben met overlevenden van misbruik of verkrachting (predikanten, voorgangers, hulpverleners). Kortom: een verhelderend en bemoedigend boek voor iedereen die op enige manier te maken heeft met de gevolgen van misbruik.
Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden