Boekhandel.org

Zoeken in

Toespraken
gehouden op verschillende plaatsen in Nederland en Engeland

Andrew Murray

Prijs € 17,50

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 277 pagina's | ISBN: 9789066592377 | Moria

Beschrijving

Andrew Murray (1828 - 1917) werd geboren in Zuid-Afrika als zoon van een Schots predikant.

Samen met zijn broer studeerde hij theologie in Aberdeen en vervolgens in Utrecht, waar hij beïnvloed werd door het Reveil. Na zijn studie werd hij in Den Haag bevestigd tot predikant en vertrok naar Zuid-Afrika. Daar diende hij verschillende gemeenten van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. Zijn arbeid heeft in brede kring grote invloed gekregen. Hij schreef meer dan 200 boeken, waarvan velen vertaald werden.

In 1895 verbleef Andrew Murray weer enige maanden in Nederland en Engeland. Op tal van plaatsen gaf hij spreekbeurten en preken. Afschriften hiervan werden door ds. Nicolaas de Jonge verzameld en in een bundel "Toespraken" uitgegeven bij zijn Brusselse Evangelisatie Drukkerij. De toespraken gaan over uiteenlopende thema's die ook terug te vinden zijn in zijn boeken. De toespraken zouden ook gezien kunnen worden als een bloemlezing van zijn prediking en de inhoud van zijn boeken.

- Nacht en dag overvloedig biddende
- Bij de gelegenheid van een welkomstmaaltijd
- De weg der voorbereiding
- Vleselijk en geestelijk
- Een gans ander leven
- Een woord tot evangeliepredikers
- Een woord tot moeders
- Wat wilt gij dat Ik u doen zal?
- Wordt vervuld met de Geest
- Zij werden allen vervuld met de Geest
- De hoofdman te Kapernaum
- Het woestijnleven en het leven van rust
- Tot medearbeiders in het evangelie
- Gelooft gij dat Ik dat doen kan?
- Wilt Gij gezond worden?
- Het willen en het volbrengen
- Gehele overgave
- De erfenis en de erfgenaam
- De wasdom van het geloof
- Ik ben de Uwe
- Zijn wij wat wij prediken?
- Christus, ons leven
- De vrucht van de Geest is liefde
- Gods rijkdom over de gelovigen
- Gij zijt de ranken
- Zelfverloochening en Christus te volgen
- Heb goede moed
- Alles voor Christus


Boek Boeken van Andrew Murray:

>> Meer Boeken van Andrew Murray

mijnEPUB ebook mijnEPUB eBooks van Andrew Murray:Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden