Boekhandel.org

Zoeken in

Pesten verpest 't

Rob Hondsmerk

Prijs € 6,80

Momenteel NIET leverbaar
Boek Boek | paperback | pagina's | ISBN: 9789071813177 | Centrum Voor Pastorale Counceling

Beschrijving

Over het onderwerp pesten zijn al meerdere boeken geschreven. Ook op scholen wordt er tegenwoordig regelmatig aandacht aan besteed. Toch zijn er helaas nog heel veel kinderen die dagelijks gepest worden. Daarnaast zijn er ook kinderen die zelf dagelijks pesten. Dit boek is ontstaan vanuit de praktijk van Chris en het wil een bijdrage leveren aan het op gang brengen van gesprekken tussen ouders, leerkrachten en kinderen over pesten, gepest worden, het zondebokverschijnsel, het anders-zijn van anderen, respectvol omgaan met elkaar en het opkomen voor jezelf. Wij vinden het erg belangrijk dat de verhalen door ouders en kinderen samen besproken worden, ook al kunnen de kinderen zelf de verhalen lezen. Hiertoe zijn gespreksvragen toegevoegd na elk verhaal. Kinderen moeten leren praten over wat ze beleven, ervaren en voelen. Leer ze om vragen te stellen. Het blijkt dat het grootste percentage van alle gepeste kinderen er nooit met anderen over praat, omdat ze niet geloven dat er iets aan gedaan kan worden. De verhalen hebben een opbouw in leeftijd. Het eerste verhaal is bedoeld voor kleuters. Het doel van dit boek is dat pesten een bespreekbaar onderwerp zal worden in gezinnen en op scholen. In de achtergrondinformatie, speciaal bedoeld voor ouders, wordt informatie over pesten gegeven en tevens worden richtlijnen gegeven voor de omgang met hun kind. Dit kind kan zowel een pestkop als een zondebok zijn. Onze hoop en ons gebed is dat met dit boekje ouders een extra mogelijkheid hebben gekregen om hun kinderen te wapenen tegen iedere vorm van pesten. En dat kinderen die gepest worden, zullen begrijpen dat hierover praten met een vertrouwde volwassene het beste begin van de oplossing is.


Boek Boeken van Rob Hondsmerk:

Een geheim teveel...
met kinderen in gesprek over seksueel misbruik
Rob Hondsmerk
paperback
€ 6,90 | in winkelwagen
 
 


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden