Boekhandel.org

Zoeken in

Leviatan
Gedachten over historische zonden van Nederland en herstel door verzoening

B. Spruijt

Prijs € 11,20

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 113 pagina's | ISBN: 9789086030040 | Spruijt, Bart

Beschrijving

In dit boekje heeft de schrijver getracht een aantal gebeurtenissenen gedachten te verwoorden en met elkaar in verband te brengen die met Nederland te maken hebben. De nadruk hierbij ligt op een aantal specifieke zonden uit ons koloniale verleden en gebeurtenissen die te maken hebben met onze kerkhistorie en ons koningshuis. Een onderliggend verlangen hierbij is steeds geweest dat wij als Christenen mogen groeien in inzicht omtrent de onderliggende oorzaken van ons geestelijk vervalen dat God zich weer zal ontfermen over ons land en volk. Het is de hoop van de schrijver dat de hier vertelde gebeurtenissen bij mogen dragen aan een beter inzicht van Gods handelen met betrekking tot ons volk alsmede de ontmaskering van de werken der duisternis.

De schrijver is getrouwd en heeft drie kinderen. Vanuit Nederland is hij betrokken bij christelijke zending en landbouwontwikkeling.

Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden