Boekhandel.org

Zoeken in

God is eeuwig trouw 7
Schriftverklaringen en brieven

H.F. Kohlbrugge

Prijs € 40,88

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 792 pagina's | ISBN: 9789086030958 | Stichting De Gihonbron

Beschrijving

ZEVENDE BUNDEL. SCHRIFTVERKLARINGEN ROMEINEN – OPENBARING.
In de laatste bundel staan de Schriftverklaringen / preken uit Romeinen tot Openbaring die eerder verschenen zijn in 24 deeltjes. Er is een UITVOERIGE SCHRIFTVERKLARING OVER DE BRIEF AAN DE HEBREEËN toegevoegd. Deze is overgenomen uit het Amsterdams Zondagsblad. Ze werden niet opgenomen in de 24 deeltjes. De geschriften van dr. Kohlbrugge worden door een groot aantal studenten en predikanten gebruikt voor persoonlijk onderwijs en voor de tekstuitleg op de kansel. Zijn lijfspreuk dat God eeuwig trouw blijft, spant de kroon. In zijn laatste dagen werd het verlangen naar de Heere steeds sterker. Hij sprak: "Hoe zoet is mij het ster¬ven!" En: "Dit weet ik, dat ik in Gods hand gegrift ben!" En: "Een grote dag van feestvreugde en van juichen!"

Dr. H. F. KOHLBRUGGE, (Amsterdam, 15 augustus 1803 – Elberfeld, 5 maart 1875) was een van de invloedrijkste predikanten uit de 19e eeuw. Deze twaalftallen preken zijn in het Duits uitgesproken en werden door bevoegde hand vertaald. De leerredenen worden nagenoeg in chronologische volgorde per deel weergegeven. Ze verschenen kort na zijn overlijden in Nederland. In deze verzamelbundels is de stijl van Dr. Kohlbrugge behouden. Alleen werden de langste zinnen verkort en de grammatica aangepast. De preken geven alle facetten van het geestelijk leven weer.


Boek Boeken van H.F. Kohlbrugge:

God is eeuwig trouw 1
84 preken 7 twaalftallen
H.F. Kohlbrugge
paperback
€ 40,88 | in winkelwagen
God is eeuwig trouw 2
60 preken en de Leer des Heils
H.F. Kohlbrugge
paperback
€ 40,88 | in winkelwagen
God is eeuwig trouw 3
68 preken - Levensschets dr. Kohlbrugge en echtgenote
H.F. Kohlbrugge
paperback
€ 40,88 | in winkelwagen
God is eeuwig trouw 4
48 preken, 3 bijbelverklaringen, brieven en levensbeschrijving
H.F. Kohlbrugge
paperback
€ 40,88 | in winkelwagen
>> Meer Boeken van H.F. Kohlbrugge


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel




Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden