Boekhandel.org

Zoeken in

De tegenwoordige en de toekomende eeuw
De Bijbel over de Gemeente, haar roeping en toekomst

Onbekend

Prijs € 16,95

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 145 pagina's | ISBN: 9789086031191 | Reehorst Uitgeverij

Beschrijving

Dit boekje is een hertaling van een antieke parel uit 1875, maar bijzonder actueel in deze tijd. Door grondige Bijbelstudie wordt duidelijk zichtbaar wat de toekomst van Christus, de Gemeente en Israel is in deze eeuw en in de toekomstige eeuw. De boodschap over onder andere de opname van de Gemeente en de verschillende bedelingen voor Israel, de volken en de Gemeente is een boodschap die hoopvol is en meer gehoord zou moeten worden.

De Here Jezus is geboren om Koning te zijn. Hij is in de wereld gekomen zodat Hij een Getuigenis zou zijn van de Waarheid. Maar Zijn volk nam Hem niet aan; daarom trok Hij Zich terug en hield Hij voor een tijd op met hier beneden te regeren. Hij trok Zich terug in de hemelen om Zich van daaruit een Gemeente te verzamelen die, als Zijn Bruid, met Hem het Koninkrijk moet beerven.

Deze tijd van de afwezigheid van Jezus is de tegenwoordige eeuw. Wanneer die Gemeente is voltooid en tot Hem vergaderd zal zijn, dan zal Hij met haar Zijn rechten handhaven en al de koninkrijken die onder de hemel zijn aan Zijn rechtvaardige scepter van de vrede onderwerpen. Dat zal het Koninkrijk van God zijn of de toekomende eeuw. In De tegenwoordige en de toekomende eeuw zijn de onderwerpen die we rond dit thema willen behandelen dus samen te vatten in de woorden 'tegenwoordige' en 'toekomende'.

We willen vooral door die twee bedelingen heen zoeken naar het karakter en het lot van de Gemeente van Jezus Christus en door eenvoudig bijbelonderzoek een helder en duidelijk beeld krijgen vanuit Gods Woord.
Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden