Boekhandel.org

Zoeken in

De profeten over Israël
Een rubricering van schriftgegevens

Huib Verweij

Prijs € 15,99

Momenteel NIET leverbaar
Boek Boek | paperback | 108 pagina's | ISBN: 9789050304146 | Groen

Beschrijving

Israël neemt een speciale plaats in in Gods heilshandelen met de wereld, zoals we in veel bijbelse profetieën kunnen lezen. Een moeilijkheid bij de bestudering van deze profetiëen is, dat ze zo verspreid over de hele Bijbel voorkomen. In deze uitgave zijn door middel van rubricering deze oudtestamentische profetieën gerangschikt. Profetieën die betrekking hebben op hetzelfde thema zijn bij elkaar geplaatst, waardoor een overzichtelijk geheel is ontstaan. Dit boek is een onmisbare hulp voor wie zich wil verdiepen in de bijbelse achtergronden van Israël.
Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden