Boekhandel.org

Zoeken in

Het wachtwoord van de kerk
De Apostolische Geloofsbelijdenis toegelicht vanuit ons gereformeerd belijden

C.G. Vreugdenhil

Prijs € 24,99

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 264 pagina's | ISBN: 9789050306355 | Groen

Beschrijving

In de Apostolische Geloofsbelijdenis vinden we de 'hoofdsom' van wat we als christen behoren te geloven. In deze uitgave worden de twaalf artikelen uitgelegd en toegelicht. De bedoeling van de auteur is niet in de eerste plaats de nadruk te leggen op de feitenkennis, maar op de geloofskennis. Het gaat erom deze belijdenis 'met het hart te geloven'. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen. Dit boek is geschikt voor catechese, bijbelstudiegroepen, jonge lidmaatkringen, maar zeker ook voor persoonlijke bezinning.


Boek Boeken van C.G. Vreugdenhil:

Onnaspeurlijke rijkdom
Bijbelstudies over de Efezebrief
C.G. Vreugdenhil
paperback
€ 17,99 | in winkelwagen
Vrijwillige liefde
Bijbelstudies over Hosea
C.G. Vreugdenhil
paperback
€ 14,99 | in winkelwagen
Leven door de Geest
over Romeinen 8
C.G. Vreugdenhil
paperback
€ 9,95 | in winkelwagen
>> Meer Boeken van C.G. Vreugdenhil


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden