Boekhandel.org

Zoeken in

Spoor je goed...?!
over waar discipelschap

William Macdonald

Prijs € 7,90

Momenteel NIET leverbaar
Boek Boek | paperback | 128 pagina's | ISBN: 9789079718047 | Uitgeverij Daniël

Beschrijving

Een discipel van de Heer Jezus zijn, dat wil iedere christen toch graag? Roep nu niet te hard: ‘Ja, ik ook...!’ Want wat houdt ‘discipel-zijn’ in? Heeft discipelschap misschien consequenties, die je eerst goed moet overwegen? Inderdaad, dat is zo... Maar de Meester belooft hun die Zijn spoor volgen wel een heerlijk einddoel!

In dit boek maakt de schrijver duidelijk wat de basisprincipes van discipelschap zijn. Veel christenen zijn misschien goed bekend met de klank ervan, maar invullen in de praktijk blijkt vaak best lastig. Trouwens, kun je je in deze gecompliceerde tijd wel aan zulke extreme en onpraktische aanwijzingen houden? Dan spoor je immers niet met de tijdgeest...?!

Hoe kun je Zijn spoor vandaag de dag nog volgen? Daarvoor is hét ‘spoorboek’ nodig: de Bijbel. Dit boek helpt je bij het vinden van Gods spoor. Lees Zijn Woord en je wordt geholpen.


Boek Boeken van William Macdonald:Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden