Boekhandel.org

Zoeken in

De Bijbel en homoseksualiteit
Een hermeneutiek van de relevante bijbelteksten

Robert A.J. Gagnon

Prijs € 14,99

in winkelwagen
mijnEPUB ebook | eBook nummer: 9789491706554 | Maatkamp
Deze titel is ook leverbaar als Boek paperback Boek voor € 34,95

Beschrijving

De auteur, universitair hoofddocent Nieuwe Testament aan het Pittsburgh Theological Seminary (Pittsburgh, PA), reikt de lezer in deze aanhoudende bestseller een grondige analyse aan van de bijbelteksten die over homoseksualiteit gaan. Zijn krachtige en duidelijk verwoorde argumenten bevestigen dat de Bijbel overal unaniem getuigt dat homoseksuele geslachtsgemeenschap zonde is. Hij doet dat onder andere door in debat te gaan met bijbelwetenschappers en bijbelse historici die zowel voor als tegen deze visie op homoseksuele geslachtsgemeenschap geschreven hebben. Daarbij toont hij ook op systematische wijze aan waarom alle pogingen om de bijbelse verwerping van homoseksuele geslachtsgemeenschap te classificeren als irrelevant voor onze moderne tijd, geen recht doen aan de tekst van de Bijbel. Zijn conclusies zijn duidelijk en meedogend, waarbij hij lezers aan beide zijden van het debat waarschuwt voor het verkondigen van een afgezwakt evangelie, en waarbij hij hen uitdaagt om te streven naar een holistische visie op het gebod om God en de naaste lief te hebben.

‘Professor Gagnon heeft het tot nu toe meest gezaghebbende academische boek geschreven over de Bijbel en de homoseksuele praxis. Het is een krachtig weerwoord tegen de revisionistische, pro-homoseksuele lezing van de Bijbel, die ongetwijfeld gevoed wordt door de seksuele revolutie van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Gebaseerd op zijn indrukwekkende kennis van zaken en onberispelijke logica heeft hij systematisch, lexicaal, exegetisch, contextueel en historisch de zwakheden in de nieuwe interpretaties aangetoond. Niemand kan hem aanwrijven een bekrompen fundamentalist te zijn. Zijn academische kennis is verlicht en evenwichtig, en hij wordt niet gedreven door animositeit tegen homoseksuelen, maar juist door liefde voor God, voor mensen en voor de waarheid. Lezers die zijn magnum opus aandachtig lezen, zullen er zeker door verrijkt worden.’
Michael L. Brown, Ph.D. semitische talen (NYU), auteur van Can You be Gay and Christian?

‘Dit is een briljant, origineel en zeer belangrijk werk dat getuigt van uitmuntende, wetenschappelijke degelijkheid. Het is een onmisbaar boek, zelfs voor hen die het niet eens zijn met de auteur.’
James Barr (1924-2006), distinguished professor Hebreeuwse Bijbel, Vanderbilt University

‘Geen enkele christen die nadenkt over homoseksualiteit kan dit boek negeren. Of u het nu met de auteur eens bent of niet, dit boek is een bijzonder nauwgezet academisch verslag van de bijbelse en postbijbelse tradities over homoseksuele relaties, en het openbaart de zwakheid van veel moderne discussies over dit onderwerp.’
John Barton, Oriel and Laing professor (em.) van de Interpretatie van de Heilige Schrift, universiteit van Oxford

‘Gagnons scherpe logica, zijn wijze en behoedzame beoordeling van de bijbelteksten en zijn uitgebreide onderzoek zouden dit boek tot een dominante stem moeten maken in het huidige debat over dit zeer gevoelige onderwerp.’
Jerome Murphy O’Conner (1935-2013), OP (Orde der Predikheren), van 1967 tot aan zijn dood hoogleraar Nieuwe Testament aan het École Biblique in Jeruzalem

Het eBook bevat geen index vanwege de technische moeilijkheden (paginaverwijzingen). De paperback bevat uiteraard wel een index.
Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden