Boekhandel.org

Zoeken in

Niet ik, maar Christus
Basislessen deel 4

Watchman Nee

Prijs € 14,95

in winkelwagen
Boek Boek | paperback | 135 pagina's | ISBN: 9789491706806 | Uitgeverij Maatkamp
Deze titel is ook leverbaar als mijnEPUB ebook voor € 7,99

Beschrijving

Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge Timotheus aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische christelijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit vierde deel van de basislessenserie bevat boodschappen over als iemand zondigt, excuses aanbieden en schadeloosstelling, het corrigeren van broeders, de reactie van de gelovige, bevrijding, ons leven en Gods wil. Moge de Here ons genadig zijn en ons helpen deze lessen trouw te leren.

De Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee (overleden in 1972) zat tientallen jaren gevangen vanwege zijn geloof. Maar dat kon hem niet monddood maken. Zijn boeken en op schrift gestelde toespraken vonden hun weg over heel China. Daarna over de hele wereld, in vele vertalingen. Nog steeds spreken ze tot het hart van velen.


Boek Boeken van Watchman Nee:

>> Meer Boeken van Watchman Nee

mijnEPUB ebook mijnEPUB eBooks van Watchman Nee:

>> Meer mijnEPUB eBooks van Watchman Nee


Aanbevolen Bijbel App: Online Bijbel
Boekhandel.org, een website van Cross Link Services B.V. © 2008, - Over Boekhandel.org / Missie - Algemene voorwaarden